PRESS THE BUZZER

май 29, 2011

Здравият човек

Filed under: Uncategorized — hri100zov @ 16:44
Tags:

Душевно здравият човек е продуктивна и неотчуждена личност, това е човек, който се отнася към света любящо и който използва своя разум, за да схване действителността обективно; който се възприема като уникално индивидуално същество и същото време се усеща едно цяло със своя ближен; който не се подчинява на ирационалния авторитет и охотно приема рационалния авторитет на съвестта и разума; който е в процес на раждане през целия си живот и разглежда дарения му живот като най-скъп от шансовете, които има.

Нека също така си припомним, че тези цели на душевното здраве не са идеали, които трябва да бъдат натрапени на човека или които човек може да постигне само ако преодолее своята „природа“ и пожертва „вътрешния си егоизъм“. Напротив, стремежът към душевно здраве, щастие, хармония, любов, продуктивност е вътрешно присъщ на всяко човешко същество, което не е родено като душевен или морален идиот. Получавайки възможност, тези стремежи се утвърждават ненасилствено, както може да се види в безброй случаи. Необходимо е да има особено насилствено стечение на обстоятелствата, за да се преобърне и задуши този вътрешен стремеж към душевно здраве; и наистина през по-голямата част от познатата история използването на човек от човека е предизвиквало това преобръщане. Да вярваме, че това преобръщане е вътрешно присъщо на човека, е като хвърляме семена по пясъците на пустинята и да се оплакваме, че не поникват.

Ерих Фром

Advertisements

Блог в WordPress.com.